Denne coaching metode er en samtale form hvor dig og dine ønsker er i fokus.

Anerkendende coaching bygger på teorier fra den systemiske og anerkendende tænkning. De teorier jeg arbejder ud i fra bygger også på NLP og Gestalt teorierne.
Via en anerkendende og indfølende spørgemetode afdækker vi i fællesskab hvad der er dine udfordringer, og hvad du eventuelt ønsker at nå frem til.

Gennem samtale og ved hjælp af en lang række teknikker og grundideer, kan vi i fællesskab belyse hvad for nogle iboende resurser du har og hvorledes du bedst kan gøre gavn af disse.

Coaching er en genial mulighed for dig til at skabe forandringer, og at komme videre i dit liv.

Den giver dig også rig mulighed til at blive mere bevidst om dine valg og dine ønsker. Via samtale og refleksion kan vi i fællesskab komme frem til hvad som er det vigtigste for dig, og hvorledes du på en ny og positiv fremadrettet måde nu kan nå dine mål.

Som coach er det min vigtigste opgave at lytte, stille de rigtige spørgsmål, anerkende det der er - og inspirere til nye måder at angribe tingene på.

Coaching er en invitation til dig om at foretage en rejse, hvor du møder din egen sandhed og lærer at handle ud i fra denne.


Pris pr. Coaching: kr. 550,-

Jorunn Gjengedal | Tlf: 46407091 | Mail: Jorunng@mail.dk | Design ©Mette Dalsgård 2008